• Waktu Perkhidmatan

Waktu Perkhidmatan

WAKTU OPERASI

OPERATING HOURS

KAMPUS GONG BADAK

Sunday – Thursday

8.00 am – 12.45 pm

2.00 pm – 10.00 pm

Ahad – Khamis

8.00 pagi – 12.45 petang

2.00 petang – 10.00 malam

Friday

3.00 pm – 5.00 pm

Jumaat

3.00 petang – 5.00 petang

Saturday

9.00 am – 12.45 pm

2.00 pm – 5.00 pm

Sabtu

9.00 pagi – 12.45 petang

2.00 petang – 5.00 petang

PUBLIC HOLIDAY – CLOSE

In Case of Emergency, Please Contact Duty

Officer at Emergency Number 013-9804946

HARI KELEPASAN AM – TUTUP

Bagi Kes Kecemasan, Sila Hubungi Pegawai

Bertugas di Nombor Kecemasan 013-9804946

WAKTU OPERASI

OPERATING HOURS

KAMPUS PERUBATAN

Monday & Wednesday

8.00 am – 12.45 pm

2.00 pm – 5.00 pm

Isnin & Rabu

8.00 pagi – 12.45 petang

2.00 petang – 5.00 petang

CLOSE – SUNDAY, TUESDAY, THURSDAY & PUBLIC HOLIDAY

In Case of Emergency, Please Contact Duty

Officer at Emergency Number 013-9804946

TUTUP – AHAD, SELASA, KHAMIS & CUTI UMUM

Bagi Kes Kecemasan, Sila Hubungi Pegawai

Bertugas di Nombor Kecemasan 013-9804946

WAKTU OPERASI

OPERATING HOURS

KAMPUS BESUT

Sunday - Thursday

8.00 am – 12.45 pm

2.00 pm – 7.00 pm

Ahad - Khamis

8.00 pagi – 12.45 petang

2.00 petang – 7.00 petang

CLOSE – FRIDAY, SATURDAY & PUBLIC HOLIDAY

In Case of Emergency, Please Contact Duty

Officer at Emergency Number 013-9804946

TUTUP – JUMAAT, SABTU & CUTI UMUM

Bagi Kes Kecemasan, Sila Hubungi Pegawai

Bertugas di Nombor Kecemasan 013-9804946

Print Email